"Мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт"

"Мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт"-ыг
энэ оны 06 дугаар сарын 24,25-ны өдрүүдэд Тээврийн цагдаагийн албанд зохион байгуулагдаж байна.