Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

 1. Албан хүсэлт
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/
 3. Ус ашиглуулах дүгнэлт /Нийслэлийн Байгаль орчны газар/
 4. Хаягдал усны дүгнэлт /Туул голын сав газрын захиргаа/
 5. Худгийн пасспорт /хуулбар/
 6. Усанд шинжилгээ хийлгэсэн бичиг
 7. Тоолуурын зураг /Баталгаажуулсан байх/
 8. Тоолуур баталгаажуулсан гэрчилгээ /хуулбар/
 9. Бохир ус тээвэрлэх гэрээ /хуулбар/
 10. Хог хаягдлын гэрээ /хуулбар/
 11. Гэрээ байгуулахад 150,000 төг тушаах / СХД Төрийн сан 100200900944/
 12. Гэрээ сунгахад 50,000 төг тушаах / СХД Төрийн сан 100200900944/