Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны А/42 дугаар тогтоолоор батлагдсан хяналт шалгалтын удирдамжийн дагуу Төсөв, санхүү, эдийн засгийн хяналтын дэд хорооны төлөөлөгчидтэй хамтран дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа болон төсвийн байгууллагуудын 2021 оны эхний 3 улирлын байдлаарх шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулсан байдалд хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж байна.

Хяналт шалгалт энэ 7 хоногт дуусна.

Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын албаны даргын 2021 оны А/21 дүгээр тушаалын дагуу засаглал, эрсдэлийн удирдлага, санхүү, аж ахуйн болон дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт, зөвлөгөө өгөх замаар байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор Толгойт, Баянхошуу, Төв, Өнөр бүсийн 78-н сургууль, цэцэрлэгүүдийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад зөвлөн туслах ажлыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-наас 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.

Шинээр санаачлан хийж байгаа нэг бүтээлч ажлаар тус албаны хариуцан ажилладаг 30 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Хамбын 6 дугаар гудамжны хүүхдийн тоглоомын талбайн хашаа, тоглоом, саравчийг будаж тохижуулан өнгө үзэмжийг нь сайжруулж сандал, хогны савыг шинээр байршуулан, саравчны шал, орчмын хэсгийг цементлэн ойр орчмын талбайд цэцгийн мандал бий болгож нэг наст цэцгийг худалдан авч суулган өнгө үзэмжийг сайжрууллаа.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажилд өөрсдийн хөрөнгөөр нийт 1,989.2 мянган төгрөгийг зарцууллаа.