Сонгинохайрхан дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, гадаад дотоодын хандив, тусламжийн эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийн бүртгэл хөтлөлт ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтанд  тус албаны даргын  батласан  2018 оны У-2018/14 дүгээр удирдамжийн  хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэнэ.


Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн зарим байгууллагуудад төлөвлөгөөт явцын аудитыг Дотоод аудитын албаны даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ний өдрийн У-2018/08 дугаар удирдамжийн хүрээнд  Дүүргийн 48, 110 дугаар цэцэрлэг, Албан бус насан туршийн боловсролын төв, 107 дугаар сургууль, Гурван цүүр өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаарх санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийж гүйцэтгэлээ.