Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын албаны даргын 2021 оны А/21 дүгээр тушаалын дагуу засаглал, эрсдэлийн удирдлага, санхүү, аж ахуйн болон дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт, зөвлөгөө өгөх замаар байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор Толгойт, Баянхошуу, Төв, Өнөр бүсийн 78-н сургууль, цэцэрлэгүүдийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад зөвлөн туслах ажлыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-наас 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.

Шинээр санаачлан хийж байгаа нэг бүтээлч ажлаар тус албаны хариуцан ажилладаг 30 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Хамбын 6 дугаар гудамжны хүүхдийн тоглоомын талбайн хашаа, тоглоом, саравчийг будаж тохижуулан өнгө үзэмжийг нь сайжруулж сандал, хогны савыг шинээр байршуулан, саравчны шал, орчмын хэсгийг цементлэн ойр орчмын талбайд цэцгийн мандал бий болгож нэг наст цэцгийг худалдан авч суулган өнгө үзэмжийг сайжрууллаа.

Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажилд өөрсдийн хөрөнгөөр нийт 1,989.2 мянган төгрөгийг зарцууллаа.

Улсын байцаагчийн ёс зүйн асуудлын талаар тус албаны ахлах аудитор Ш.Болормаа албаны аудиторууддаа сургалт зохион байгууллаа.