Mанжуур хотын аялал

Манжуур хот руу хамт олноороо сайхан аялаад ирлээ.