Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хяналт шалгалт хийгдэж байна.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга бөгөөд төсвийн ерөнхийлөн захирагч Ж.Сандагсүрэнгийн баталсан тус албаны 2019 оны хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөний дагуу албаны даргын У-2019/02 дугаар удирдамжийн хүрээнд  Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хорооны Буянт манал ӨЭМТ, 2 дугаар хорооны Анан ӨЭМТ, 16 дугаар хорооны Энх-ачит ӨЭМТ, 22 дугаар хорооны Эхэн босго ӨЭМТ, 26 дугаар хорооны Эхэн босго ӨЭМТ-үүдэд шалгалт хийгдэж байна.