Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ, Тээвэрлэлт үйлчилгээнй төв ОНӨААТҮГазруудад аудит хийгдэнэ

Тус албаны 2019 оны төлөвлөгөөт шалгалтын дагуу 3 дугаар улиралд Сонгинохайрхан дүүргийн Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ ОНӨААТҮГазар, Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГазарт аудит хийгдэнэ.