ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД ХИЙСЭН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО