Монгол Улсад Ардчилсан Үндсэн хууль батлагдсаны 30 жилийн ойн хүрээнд Үндсэн хуулийг сурталчлан таниулах аян