Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагын 10 жилийн ойн спортын наадам