Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар

> Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)