Үнэлгээнии хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам

> Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)