How to create simple cool paging with PHP and CSS

 

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Сонгинохайрхан дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих мэдээлэл сургалтын төв /ОНӨҮГ/ нь Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 55 тоот захирамжаар байгуулагдсан.

Эрхэм зорилго: Ð¥Ò¯Ð½ бүрт боломжийг

Үнэт зүйлс: Ð‘үтээлч сэтгэл

                     Ð¥Ð°Ð¼Ñ‚ын ажиллагаа

                     ÐÑ зүй

Алсын хараа: Ò®Ð¹Ð»Ð´Ð²ÑÑ€Ð»ÑÐ³Ñ‡ үлгэр жишээ дүүрэг болох

Бидний уриа: Ð¥Ð°Ð¼Ñ‚ын ажиллагаа

                         Ð¥Ð°Ð¼Ð³Ð°Ð°Ñ хүчтэй

 

Зорилго: Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдэд аж ахуй эрхлэлтийн ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт, бизнес инкубаци болон төсөл хөтөлбөр боловсруулах, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, төрөөс жижиг дунд үйлдвэрийн талаар явуулж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бойжуулах, дэмжлэг үзүүлэх замаар бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах, борлуулалтын сувгийг нэмэх, дүүргийн брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгоход оршино.

 

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, тухайн оны нийгэм эдийн засгийн зорилт, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн талаар төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

  • Зөвлөгөө өгөх
  • Мэдээллээр хангах
  • Сургалт зохион байгуулах
  • Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахад холбож өгөх
  • Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах
  • Борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх
  • ЖДҮ-ийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч гадаад дотоодын байгууллагуудтай хамтран ажиллах
  • Үйлдвэр эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн сан үүсгэж эргэх холбоотой ажиллах

 

 


     Ð‘үтэц зохион байгуулалт:

СХД-ийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/35 тоот захирамжаар бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлагдаж нийт 12 ажилтан, албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 

 

 

                        

         

      

 

 

 

 


< Өмнөх 1 Дараагийн > 

(Бүгд 1 мэдээ)