How to create simple cool paging with PHP and CSS

ЗОРИЛГО :

ЗОРИЛГО :

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид , аж ахуй нэгж , иргэдэд аж ахуй эрхлэлтийн ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт , бизнес инкубаци төсөл хөтөлбөр боловсруулах , зөвөлгөө мэдээлэл өгч , төрөөс жижиг дунд үйлдвэрийн талаар явуулж буй хууль тогтоомжийн          хэрэгжилтийг хангаж , үйлдвэр эрхлэгчидийг бойжуулах , дэмжлэг үзүүлэх замаар бараа бүтээгдэхүүнийг нь зах зээлд гаргах, борлуулалтын сувгийг нээх , дүүргийн бренд бүтээгдэхүүнийг бий болгоход оршино.

 

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО :     

Үйлдвэр эрхлэгчидийг гадаадын томоохон үйлдвэрийн туслан гүйцэтгэгч болгох

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ :

        Нийслэл , дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр , тухайн оны нийгэм эдийн засгийн зорилт , жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилтыг ханган хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

 • Мэдээлэлээр хангах
 • Зөвөлгөө өгөх
 • Аж ахуй эрхлэх ур чадварыг эзэмшүүлэх , сургалтанд  хамруулах
 • Хөнгөлөлтэй зээлд хамрагдахад холбож өгөх инкубацийн үйлчилгээ үзүүлэх
 • Үйлдвэрлэл эрхлэгчидийг дэмжих зорилгоор үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах , бараа бүтээгдэхүүнийг суртачлах
 • Байгууллагын шаталсан үйлчилгээнд хамрагдсан үйлдвэрлэл эрхлэгчидийг сонгон шалгаруулж , ажлын байраар ханган , үндсэн бойжигчийг бий болгох
 • Борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх , сүлжээ дэлгүүрүүдэд бараа бүтээгдэхүүнийг нь борлуулах
 • Жижиг дунд үйлдвэрийн чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч гадна дотны байгуулагуудтай хамтран ажилллаж , үйлдвэрлэл эрхлэгчийг холбож өгөх
 • Дүүргийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон хэрэглэгчидийг судалж , судалгаан дээрээ үндэслэн төрөлжүүлэх , тэдгээрийг хооронд нь холбох , хөгжүүлэх 
 • Гадаад дотоодын үзэсгэдэн худалдаа , нээлттэй худалдаа зохион байгуулж борлуулалтыг дэмжих
 • Судалгаанд хамрагдсан өрхийн болон бичил болон үйлдвэр эрхлэгчидийг мэдээлэлийн нэгдсэн санд бүртгэж , эргэх холбоотой ажиллах

      БИДНИЙ ТУХАЙ:

      Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих мэдээлэл сургалтын төв нь дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 55 дугаар захирамжаар байгуулагдан, 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

              ЗАХИРАЛ:      О. ГЭРЭЛТ-ОД

              НЯГТЛАН БОДОГЧ:   Б.ОТГОНЖАРГАЛ                               

            ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР.  М.ОДОНХҮҮ                             

            МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: Л.ЗОЛБОО 

            СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН: Д.ГАНТУУЛ                 

            СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН: Ц.БОЛОРМАА       

            ХОРООД ХАРИУСАН МЭРГЭЖИЛТЭН: Ч.ЗОЛЗАЯА                                                     

            АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: Г.НАРАНТУНГАЛАГ   

            ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: Б.ХЭРЛЭН                                           

            ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: С.АЮУШ                                                                                                                               

           НЯРАВ: Ж. АЛТАНЦООЖ                                                              

            ҮЙЛЧЛЭГЧ: Ц.НАРАНТУЯА

 

 

 

 

 < Өмнөх 1 Дараагийн > 

(Бүгд 1 мэдээ)