“БҮТЭЭЛЧ бол ГОЁ” ОЛОН УЛСЫН АРДЫН УРЛАГ, ГАР УРЛААЧДЫН ҮЗЭСГЭЛЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.