How to create simple cool paging with PHP and CSS

ЖАГСААЛТ, ҮНДЭСНИЙ КОДЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ  /ГЕГ-ын даргын 2018 оны А/57 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ГЕГ-ын даргын 2018 оны А/57 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ЖАГСААЛТ, ҮНДЭСНИЙ КОДЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

2011 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр                          Ð”угаар 567                      Ð£Ð»Ð°Ð°Ð½Ð±Ð°Ð°Ñ‚ар хот


  Монгол Улсын нэгдэн орсон “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-ийн тухай олон улсын конвенцийн 16 дугаар зүйл, Дэлхийн гаалийн байгууллагын 2009 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн NG0163B1 дугаар бүхий зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Гаалийн тухай хуулийн 268.1.8 дахь заалт, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 21.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт, үндэсний кодод оруулах 2012 оны нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Энэ тушаалыг 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдсүгэй.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын Хяналт, эрсдлийн удирдлагын асуудал хариуцсан дэд дарга /Д.Оюунчимэг/, Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан дэд дарга /А.Мурат/ нарт үүрэг болгосугай.


 

ДАРГА                 Д.ЦЭВЭЭНЖАВ

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын ................::::::::::::::::::::::::::::::захирамжаар Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангаж, цахим халдлага, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг сайжруулах зорилгоор дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн өмчит болон харьяа байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын ажлын хэрэгцээний интернет сүлжээнээс олон нийтийн сүлжээ, онлайн тоглоом, видео сан бүхий сайтуудад Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газрын мэргэжилтэнтэй хамтран  2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нэвтрэхийг хориглосон< Өмнөх 1 Дараагийн > 

(Бүгд 2 мэдээ)