ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН НЬ ЖДҮ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН НЭРИЙН ӨМНӨӨС БАТЛАН ДААЛТ ГАРГАДАГ

Зээлийн батлан даалтын сангийн Эрсдэлийн удирдлагын газрын дарга Д.Батзогсох:

Зээлийн батлан даалтын сан нь ЖДҮ-дэд Засгийн газрын нэрийн өмнөөс батлан даалт гаргаж өгдөг. Барьцаа хөрөнгөгүй ААН-үүдийн үйл ажиллагааных нь эрсдэл, төсөл хэрэгжих боломжийг нь судалж батлан даалт гаргадаг. Зээлийн батлан даалтын сан цар тахлын үед жижиг дунд бизнесийг дэмжих, ажлын байрыг хамгаалж үлдэх тал дээр түлхүү ажиллана. Үргэлжлэлийг дараах линкээр орж үзээрэй. https://tovch.mn/n/15vl?fbclid=IwAR1ajaea-TNvj57fjMFNfAvq8lPZ6md5ytdGCVmjvn1KB6j6qksObKIhx3w