СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Тамгын газрын болон хороодын төрийн албан хаагчдад зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

СХД-ийн ЗДТГ-ын төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэх талаар 2016 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

ХАСХОМ МЭДҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ  ГАРГАГЧДЫН АНХААРАЛД

 

ХАСХОМ-ийг шинэчлэн гаргах хуулийн хугацаанд цагаан сарын баярын амралтын өдрүүд давхцаж байгаа тул та бүхэн 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны дотор мэдүүлгийг шинэчлэн гаргахад анхаарна уу 

 

ХАСХОМ гаргагчдын анхааралд-ЗӨВЛӨМЖ

Мэдүүлэг гаргагч та доорхи зүйлд  АНХААРЛАА ХАНДУУЛЖ   мэдүүлгээ үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй.

ЗӨВЛӨМЖ

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах зарим албан тушаалтны жагсаалт

БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГА                       М.ЧИНБОЛД

2015 оны 04 сарын.....өдөр

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЭРХЛЭХ ХҮРЭЭНИЙ АСУУДЛУУДЫН ТӨРИЙН  БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА НАРЫН ДУНД “АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА-2015” АХА ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ  УДИРДАМЖ

Төлөвлөгөөг баталж, зардал гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 
  1. Тус дүүргийн засаг даргын даргын тамгын газрын 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг  нэгдүгээр, төсвийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.