СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Тамгын газрын болон хороодын төрийн албан хаагчдад зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

СХД-ийн ЗДТГ-ын төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэх талаар 2016 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

ХАСХОМ МЭДҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ  ГАРГАГЧДЫН АНХААРАЛД

 

ХАСХОМ-ийг шинэчлэн гаргах хуулийн хугацаанд цагаан сарын баярын амралтын өдрүүд давхцаж байгаа тул та бүхэн 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны дотор мэдүүлгийг шинэчлэн гаргахад анхаарна уу 

 

ХАСХОМ гаргагчдын анхааралд-ЗӨВЛӨМЖ

Мэдүүлэг гаргагч та доорхи зүйлд  АНХААРЛАА ХАНДУУЛЖ   мэдүүлгээ үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй.

ЗӨВЛӨМЖ