Шинэ мэдээ:

Онцлох мэдээ

Хэвлэлийн тойм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Youtube - Видео

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс

Хүсэлт илгээх

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
321,150
Төрөлт
7204
Гэрлэлт
1956
Өрхийн тоо
86,212
Байшин хороололд амьдрах өрх
22,847
Гэр хороололд амьдрах өрх
63,365
Хүн амын нягтаршил
3 хүн/га
Малын тоо
72,072
Авто машины тоо
65,283
Аж ахуйн нэгж байгууллага
17,939
Өрхийн дундаж хэмжээ
3,9
Шилжих хөдөлгөөн:
22685