Шинэ мэдээ:

Онцлох мэдээ

Хэвлэлийн тойм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Youtube - Видео

Дүүргийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс

Хүсэлт илгээх

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
315,802
Төрөлт
8718
Гэрлэлт
1518
Өрхийн тоо
84,924
Байшин хороололд амьдрах өрх
21,824
Гэр хороололд амьдрах өрх
63,100
Хүн амын нягтаршил
3 хүн/га
Малын тоо
73,576
Авто машины тоо
56,851
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,237
Өрхийн дундаж хэмжээ
3,9
Шилжих хөдөлгөөн:
22685