ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх хүнсний үйлдвэр,  жижиг дунд үйлвэрлэл, газар тариалан, ахуйн үйлчилгээ, мал аж ахуй, төрөлжсөн зах, бараа хангамж, худалдаа,  нийтийн хоол, аялал жуулчлал болон иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд  төр, засаг, нийслэл, дүүргийн бодлогыг хүргэх, зохион байгуулах, үйлчлэх, хяналт тавих, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй ажиллаж  байна.

 

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ҮҮРЭГ

Дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс нь 2008, 2009 оны “Ажил хөдөлмөрийн аварга хэлтэс”-ээр шалгарч байсан тус хэлтэс нь өнөөдөр 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Худалдаа үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, үйлчилгээний соёл, чанарыг дээшлүүлэх, стандартыг мөрдүүлж хэвшүүлэх иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд төр засаг дүүргийн бодлогыг хүргэх, зохион байгуулах, хяналт тавих хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, сурталчилах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, мэдээ мэдээллээр хангах
  • Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх, ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж буй цэг  салбаруудад төрөөс үзүүлж буй үйчилгээг ойртуулах, холбогдох хууль тогтоомж, стандартыг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сурталчлах, хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавих
  • Нийтийн хоолны үйлдвэрийн салбарт үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх, шинэ дэвшилтэт хэлбэрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт семинар зохион байгуулах, мэдээ мэдээллээр хангах, тэдний ажилд удирдлага зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч ААН, ХХЭ-чидтэй дүүргийн ЗДТГ-ын гэрээ байгуулах.
  • Хөдөө аж ахуй, газар тариаланг хөгжүүлэх, хүн амын хүнсний нөөц, хангамжийг нэмэгдүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний нөөцийг бүрдүүлэх, төмс, хүнсний ногооны аж ахуй эрхлэгчид, мал бүхий иргэдэд төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг нэмэгдүүлэх хүн амыг эрүүл хүнсээр хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг  дэмжих, газар ашиглалтыг сайжруулахад оршино.
  • Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, бичил бизнес эрхлэгч хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалт мэдээллээр хангах, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох хууль тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Тулгабаатар

 Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс 

Утас: 70173253,

 

ХЭЛТСИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

Б.Цэдэндамба

Аялал жуулчлал, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70173175, 88008911

 

К.Нямцэцэг

Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан  мэргэжилтэн

Утас: 70173175, 91027980

Б.Сугар

Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70173175, 99766724

С.Алтаннавч

Нийтийн хоол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Утас: 70173175, 99075385

С.Сайнбаяр

Үйлдвэрлэл инноваци хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70173175, 99858183

Б.Түвшинжаргал

Авто засвар бусад үйл ажиллагаа

хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70173175, 99141054